Voor wie is het

Psychomotorische therapie kan een bijdrage leveren aan de zelfontwikkeling van mensen van alle leeftijden. Mijn aandacht richt zich vooral op kinderen/jongeren en hun systeem (gezinsomgeving). Het werkgebied van de PMT is hetzelfde als dat van een psycholoog. Bij PMT ligt de nadruk vooral op doen en ervaren en bij de psycholoog meer op praten. PMT is dus juist geschikt voor kinderen die moeite hebben met verwoorden en die het lastig vinden in contact te komen met hun gevoel. Uit de praktijk blijkt dat het belangrijk is om de omgeving (het gezin, school, enz.) bij de therapie te betrekken. Het ontdekken van ingeslepen gezinspatronen kan daarom een belangrijk hulpmiddel zijn om de thuissituatie te verbeteren. Psychomotorische therapie is bedoeld voor kinderen met een probleem, bij wie de ontwikkeling stagneert of bedreigd wordt. De oorzaak kan zijn een stoornis (bv. autisme of ADHD) of een belemmering (bijvoorbeeld de voorgeschiedenis of de huidige leefomgeving). Deze kinderen laten probleemgedrag zien wat zich naar buiten kan richten: - impulsief, driftig, koppig, overactief, onrustig of zich naar binnen kan richten: - angstig, geremd, piekeren, faalangstig, stil, slecht slapen, hoofdpijn/buikpijn, gespannen bewegingsgedrag.

Hoe werkt het

SPMT vindt plaats in een kleine gymzaal. Daarom worden gemakkelijk zittende kleding en gymschoenen aangeraden. De eerste keer komt het hele systeem waarin het kind woont mee en vindt er een gesprek plaats met allen over wat jullie kenmerkt, bindt, waar het botst en over jullie wensen en verwachtingen. Ook gaan we gelijk een spel of activiteit doen, waarin de patronen en posities die ieder inneemt in het gezin voelbaar worden. Daarna beslissen het kind met zijn/haar ouders of deze werkwijze zinvol lijkt. Met elkaar formuleren we het probleem en spreken we af hoe we daaraan gaan werken. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. Soms komt het kind/jongere alleen naar PMT, maar er zijn ook groepjes met kinderen/jongeren die dezelfde dingen lastig vinden. Ouders en andere leden van het systeem worden altijd betrokken. De therapie vindt waar mogelijk plaats op een vast tijdstip en er zijn regelmatig evaluatiegesprekken met alle betrokkenen. Wanneer het wenselijk is, kan hierbij ook aan de school gedacht worden.

Uitleg voor kinderen

PMT is een korte naam voor een doe-therapie die wel lijkt op gym. Door te bewegen en spelletjes te doen, gaan we kijken hoe jij dingen doet en of dat altijd handig is. Je kunt ontdekken hoe en waarom je op een bepaalde manier reageert. Bijvoorbeeld waarom je boos, bang of verlegen wordt. We praten hier ook over. Je kan oefenen om dingen op een andere manier te doen, zodat er vaker dingen goed gaan en jij je prettiger voelt.
Corrianne Gijsbertsen  Tel: 06-26940096E-mail: info@pmtbennekom.nl   Paramedisch Centrum Bennekom Molenstraat 60 6721WP Bennekom
Corrianne Gijsbertsen tel: 0626940096 email: info@pmtbennekom.nl

Voor wie is het

Psychomotorische therapie kan een bijdrage leveren aan de zelfontwikkeling van mensen van alle leeftijden. Mijn aandacht richt zich vooral op kinderen/jongeren en hun systeem (gezinsomgeving). Het werkgebied van de PMT is hetzelfde als dat van een psycholoog. Bij PMT ligt de nadruk vooral op doen en ervaren en bij de psycholoog meer op praten. PMT is dus juist geschikt voor kinderen die moeite hebben met verwoorden en die het lastig vinden in contact te komen met hun gevoel. Uit de praktijk blijkt dat het belangrijk is om de omgeving (het gezin, school, enz.) bij de therapie te betrekken. Het ontdekken van ingeslepen gezinspatronen kan daarom een belangrijk hulpmiddel zijn om de thuissituatie te verbeteren. Psychomotorische therapie is bedoeld voor kinderen met een probleem, bij wie de ontwikkeling stagneert of bedreigd wordt. De oorzaak kan zijn een stoornis (bv. autisme of ADHD) of een belemmering (bijvoorbeeld de voorgeschiedenis of de huidige leefomgeving). Deze kinderen laten probleemgedrag zien wat zich naar buiten kan richten: - impulsief, driftig, koppig, overactief, onrustig of zich naar binnen kan richten: - angstig, geremd, piekeren, faalangstig, stil, slecht slapen, hoofdpijn/buikpijn, gespannen bewegingsgedrag.

Hoe werkt het

SPMT vindt plaats in een kleine gymzaal. Daarom worden gemakkelijk zittende kleding en gymschoenen aangeraden. De eerste keer komt het hele systeem waarin het kind woont mee en vindt er een gesprek plaats met allen over wat jullie kenmerkt, bindt, waar het botst en over jullie wensen en verwachtingen. Ook gaan we gelijk een spel of activiteit doen, waarin de patronen en posities die ieder inneemt in het gezin voelbaar worden. Daarna beslissen het kind met zijn/haar ouders of deze werkwijze zinvol lijkt. Met elkaar formuleren we het probleem en spreken we af hoe we daaraan gaan werken. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. Soms komt het kind/jongere alleen naar PMT, maar er zijn ook groepjes met kinderen/jongeren die dezelfde dingen lastig vinden. Ouders en andere leden van het systeem worden altijd betrokken. De therapie vindt waar mogelijk plaats op een vast tijdstip en er zijn regelmatig evaluatiegesprekken met alle betrokkenen. Wanneer het wenselijk is, kan hierbij ook aan de school gedacht worden.

Uitleg voor kinderen

PMT is een korte naam voor een doe-therapie die wel lijkt op gym. Door te bewegen en spelletjes te doen, gaan we kijken hoe jij dingen doet en of dat altijd handig is. Je kunt ontdekken hoe en waarom je op een bepaalde manier reageert. Bijvoorbeeld waarom je boos, bang of verlegen wordt. We praten hier ook over. Je kan oefenen om dingen op een andere manier te doen, zodat er vaker dingen goed gaan en jij je prettiger voelt.